Huis > Kennis > Inhoud

Hergebruik van gasfilters

Apr 26, 2019

In veel toepassingen worden hydrofobe gassterilisatiefilters hergebruikt of worden ze aangeduid als langdurig gebruik. De gebruiker van het filter moet eerst de handleiding van de fabrikant raadplegen, met de nadruk op de cumulatieve sterilisatiecyclus die het filter kan weerstaan en het juiste sterilisatieproces om te voorkomen dat het steriele productieproces wordt aangetast als gevolg van overmatig gebruik van het filter. De gebruiker kan de feitelijke levensduur van het filter niet alleen op basis van de gegevens bepalen onder laboratoriumomstandigheden die door de fabrikant worden verstrekt, en de impact van de werkelijke procesomstandigheden moet worden overwogen.

De opties voor herhaald / langdurig gebruik zijn als volgt. Speciale aandacht wordt besteed aan het toenemende risico van de volgende methoden. Gebruikers dienen risicobeoordeling en selectie uit te voeren volgens de specifieke procesvereisten:

Installeer de filters parallel, en wanneer een in gebruik is, kan de andere worden getest op integriteit en gebruik vóór gebruik.

Gebruik redundante filters, zoals twee in serie geschakelde filters, met een combinatie van periodieke integriteitscontroles en periodieke vervangingen.

Periodieke integriteitstests en periodieke vervanging, gecombineerd.

Voer integriteitstests alleen uit na de eerste sterilisatie.

Voer integriteitscontroles uit nadat de installatie is voltooid.

Detecteer geen integriteit en vertrouw uitsluitend op historische gegevens om de vervangingscyclus te bepalen.www.inocofiltration.com